Свързващият елемент BOSCH FSN VEL е предназначен за свързване на водещи линеали за ръчен циркуляр. Системният консуматив е здрав и самоизравняващ се.